Żerdnicy – grupa dworskiej, książęcej ludności służebnej, która zajmowała się transportem i rozstawianiem namiotów podczas podróży księcia. Nazwa nawiązuje do żerdzi, na których owe namioty się wspierały. Istotne żerdników poświadcza toponomastyka w postaci nazw miejscowych Żerdniki .

Bibliografia

  • Antoni Gąsiorowski, winiarze , [w:] Mały Słownik Kultury Dawnych Słowian , pod czerwonym. Lecha Leciejewicza, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.