Željko Poljak – chorwacki lekarz i działacz prac górskiej.

Życiorys

Urodził SIĘ 9 Września 1926 w Zagrzebiu , Gdzie studiował na Wydziale Humanistycznym Przyrodniczo I-matematycznym oraz w 1952 medyczny ukończył ( Uniwersytet Zagrzebiu W ). Emerytury pracował w klinice laryngologicznej Do Salata w Zagrzebiu Jako specjalista otorynolaryngolog , podspecjalizacja alergologia i immunologia kliniczna. Stopień doktora nauk zdobył w 1969 roku, habilitował SIĘ W 1971 Tytuł prymariuszazdobył w 1972 Wybrany profesorem uniwersyteckim został w 1976 roku na członka Akademii Nauk Medycznych Chorwacji w 1981 członka Towarzystwa Literatów Chorwackich W 1996 roku na honorowego członka Chorwackiego Zrzeszenia Lekarskiego w 1997 roku na Wydziale Medycznym zorganizował i prowadził podyplomowe studia laryngologiczne (od 1977), oraz (1979), był prezesem Syndykatu Nauk Medycznych (od 975) i Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów (od 1982). W szpitalnianym centrum klinicznym Zagrzeb byl prezesem Komisji Mieszkaniowej (OD 1969) Komisji Odwoławczej Kadr Kierowniczych (OD 1970) i ​​Komisji ds. Reorganizacji Zarządu (od 1970). W Chorwackim Zrzeszeniu Lekarskim byl 12 lat członkiem Komisji Głównej (OD 1990) i prezesem Sekcji Alergologicznej (1978), wiceprezesem Sekcji DS. Alkoholizmu (od 1980), założycielem Chorwackiego Towarzystwa ds. Nazewnictwa Medycznego (1992), Klubu literackiego (2002) i Klubu Turystyki Górskiej (1995) oraz reformatorem Chorwackiego Artystycznego Towarzystwa Lekarzy. W Stowarzyszeniu Alergologów i Immunologów Klinicznych Jugosławii byl sekretarzem (od 1969), w Lidze Walki przeciwko Paleniu wiceprezesem (OD 1987). Opublikował około 120 prac i naukowych, był redaktorem “Liječničkiego vjesnika” (Wiadomościach Lekarskich , 1975-1978), prezesem redakcji Pisma “Sveučilišni Vjesnik” ( Wiadomości Uniwersyteckie , OD 1983), redaktorem dziesiątek Specjalistycznych Zbiorów i podręczników , OD 1991 JEST redaktorem Pisma “Liječničke novine”. Dzieła typu z dziedziny Ważniejsze kroatystyki : “Hrvatski Ivo Andrić književnik” (2002), “Karlobaške ljekaruše” (2008). Nigdy nie nie byl członkiem żadnej partii Politycznej. Publicystyka zaczął SIĘ zajmować w 1950 roku dotąd Napisał ponad tysiąc Różnych artykułów, często o polemicznym charakterze, w ponad 70 czasopismach i dziennikach.

Turystyka Górska zaczął SIĘ zajmować w 1947 roku w Sekcji Górskiej FD (Towarzystwa Kultury Fizycznej) Dinamo wag Zagrzebiu, byl członkiem PD (Towarzystwa Górskiego) Zagrzeb OD Powstania wagowo 1948, współzałożycielem PD Uniwersytetu “Welebit” W 1950 roku, założycielem i prezesem PD KBC “Maksimir” 1986 W, założycielem Klubu Turystyki Górskiej Chorwackiego Zrzeszenia Lekarskiego w 1995 roku, prezesem fd “Medicinar”. JEST członkiem kierownictwa Chorwackiego Związku Górskiego (HPS) nieprzerwanie od ponad 60 lat (od 1959) Członek komitetu wykonawczego JAKO, prezesem JEGO komisji ds. Górskiej Sluzby Ratunkowej, DS. działalności wydawniczej i DS. wypraw, prezesem związku (1981 – 1983), OD 1959 zrobić 2000 nieprzerwanie redaktorem “Hrvatskiego planinara” (wcześniej “Našie planine”), potem zrobić 2012 członkiem rady nadzorczej.

Czy PISMA Pisał “planinar Hrvatski” w ktorým opublikował Mnóstwo artykułów ( Ekskurzija U Austrijske ledene jame; Proslava 60 godišnjice društva ZA-raziskovanje Slovenije jam, o Velebitu iznutra ) [1] .

Oznaczony Złotą Odznaka żartem chorwackiego, słoweńskiego i bośniackiego związku Górskiego, trofeum Kultury Fizycznej Chorwacji, Orderem zasługi dla Narodu, Orderu Jutrzenki Chorwackiej z wizerunkiem Franje Bučara, trofeum Międzynarodowego komitetu Olimpijskiego “Sport i Środowisko”, honorowym członkiem HPS ITD.

JEST pisarzem i teoretykiem Turystyki górskiej. Publikuje przewodniki górskie (Klek, 1959; Učka, 1967; Welebit , 1969; Medvednica , 1970; planine Hrvatske ( Góry Chorwacji ), 1974 – 2007 siedem wydań Zlatna Knjiga Hrvatskog planinarstva ( Złota jest Księga chorwackiej Turystyki górskiej ), 2004 50 najljepših planinarskih izleta u Hrvatskoj ( 50 najpiękniejszych wycieczek Górskich od w Chorwacji ), 2000 -. 2008 Cztery Wydania ITD być), od góry wzdłuż chorwackiego wybrzeża ( Góry wzdłuż chorwackiego Wybrzeża , 2002), Küstengebirge Kroatiens ( Góry chorwackiego Wybrzeża , 2002) i Dzieł Historycznych (Hrvatsko planinarstvo – Chorwacka Górska turystyka1975; Iz povijesti hrvatskog Slike planinarstva – obrazy z historii chorwackiej Turystyki górskiej , 1987). Wytyczył Welebicki Szlak Górski (1969) i chorwacka Transwersalę Górska (1970). Zajmuje SIĘ FOTOGRAFIA Górska. Ze swoimi slajdami wygłosił ponad sto prelekcji. Czasach Studenckich zajmował W SIĘ Jako Członek AO PDS “Welebit” alpinistyka (pionierskie wejścia wspinaczkowe w Prokletijach ı Dinarze ). Zbadał Randki chorwackie Systematycznie góry, JAK I WIELE europejskich ( Pireneje , Apeniny , Alpy , Tatry , Karpaty , Skandynawia , Wyspy Brytyjskie , Półwysep Iberyjski, Kraje Bałkańskie ), A Poza EURÓPA Jako Światowy podróżnik wspinał SIĘ W Armenii , Anatolii na , Kurdystanie, Mongolii , Iranie , Wyspach Sundajskich , Górach Skalistych , dżunglach Jukatanu , wulkanach polinezyjskich ı Himalajach . Zatknął chorwacka Flage Pierwszy na jest himalajskim szczycie (na jest Annapurnie , cza 1971).

Turystyka górka służy mu Jako środek poznawczy, Organizacja górska Jako baza nie Walki o ochronę Przyrody. Górska uważa za Turystykę Część Składowa Kultury Narodowej, literatura Górska za Część Składowa literatury Narodowej, co udokumentował w książce “Hrvatska planinarska književnost” ( Chorwacka Literatura Górska , 1994). W Tym poglądzie znany JEST z uporczywych, długoletnich starań. W JEGO antologii znaleźli SIE następujący Pisarze: Borislav Aleraj, Šime Balen Darko Berljak Srećko Božičević Stipe Božić Vlado Božić Bude Budisavljević, Ljerka Car-Matutinović Ante Cividini, Vjekoslava Cvetišić, Halid Čaušević Marijan Čepelak, avelin Ćepulić, Ivan ČesmičkiTomislav Djuric, Vilim Ferlin Branko Fučić Stanislav Gilić, Zlata Godler Ivan Gojtan Ante Grimani Branimir Gusić, Dragutin Hirc Miroslav Hirtz Josip Horvat, Vladimir Horvat, Dunja Horvatin, Pavica Hrazdira Tomislav Jagačić Władimir Jagarić, Dragojla Jarnević Władimir Jurčenko, Želimir Kantura Zvonimir Keler, Ante Kovačić, Ivan Krajač , Silvije Strahimir Kranjčević , Milan Ty Krmpotić, Božidar Kukuljević, Ivan Kukuljević Sakcinski, Barbara Lapenna-Brakus, Ivo Lipovšćak Bożena Loborec Ivan LOVRIĆ, Petar LUČIĆ Roki Franjo Marković, Zdenka Marković , Stijepo Mijović Kočan, Borislav Mikulić, Krunoslav Milas, Božidar Nagy, Vladimir Nazor, Vjekoslav Novotni Vlado Oštrić, Gjuro Pany Josip Pasarić, Drago Paulic Marija Peakić-Zając, Antun Petković Smiljana Petricevic Željko Poljak, ante Premužić , Đuro Priljeva, Dubravka Ramušćak Davor Ribarović, ante Rukavina Tomislav Sablek Mario Saletto Ivo Slavíček Władimir Stahuljak, Rudo Starić Martin Susac, August Šenoa , Milan Šenoa Branko Šeparović, Antun Branko Šimić , Mira Šincek Nikola SPO Branimir Špoljaric Slavko Tomerlin Zlatko Tomicic Josip Torbar Mirjana Trošelj, Davorin Trstenjak, Vrkić Jozo, Ljudevit Vukotinović , Danijel Vukušić, Alberto Weber Zoranić Petar I ..

Autobiograficzne Dzieła: “Tri rinologa” ( Trzej rynolodzy ), 2003; “Život na to planinarski način” ( Życie w Stylu z górskim ), 2005.

Przypisy

  1. Skocz do góry↑ Planowanie Hrvatski