Wiadomości Turystyczne (oficjalny skrót WT) – specjalistyczny dwutygodnik edukacji miejskiej. Cechowanie się prawem, prawem i marketing. Publikuje akty prawne, dokumenty i prezentacje, najważniejsze zasady i nowe trendy w światowym biznesie turystycznym. Domki letniskowe i domy towarowe Wiadomości Turystyczne są wydawane w Warszawie – nieprzerwanie od 10 lat, przez Eurosystem.