Kupon ( Ang. Talon , wym wauczer). – czek podróżny , dokument Kredytowy umożliwiający realizacje Świadczeń zamówionych przez Biuro Podróży U Zagranicznego kontrahenta . Instalacje wymienione na voucherze świadczenia SA przez Klienta zapłacone i powinny Być wydane w ilości í Jakości zaznaczonej na voucherze.

Voucher JEST dokumentem finansowym. ZAWSZE JEST JEGO kopia dołączona zrobić Rozliczenia. Sam dokument o szer Dziesięć wydaniu krajowym nazywamy skierowaniem . Voucher Moze Być przeznaczony na realizacje Świadczeń zarówno dla grup, JAK I rowniez dla Turystów Indywidualnych. Z Uwagi na Swoje Przeznaczenie, różnią SIĘ forma. W voucherze indywidualnym podajemy ZAWSZE Nazwisko i imię realizatora vouchera oraz liczbę liczba osób towarzyszących, Przy voucherach grupowych operujemy numerem Grupy I liczba osob. Voucher na realizacje Świadczeń dla Grupy najczęściej JEST wystawiony dla Jednego kontrahenta na Randki świadczenia zrobić niego zlecone, czyli dla Zagranicznego Biura Podróży. Niemniej moze sie zdarzyć, Iż ZE sposobu Organizacji imprezy grupowej wynika, že występuje kilku kontrahentów, wówczas dla kazdego musimy wystawić kupon.

Dla Turystów Indywidualnych często na każde świadczenie wystawiany JEST oddzielny kupon. Wynika do Pań- specyfiki of this Turystyki. W przypadku, gdy realizacje Świadczeń dla Turysty indywidualnego przejmuje Zagraniczne Biuro Podróży, wówczas, JAK Przy turystyce grupowej, wystawiany JEST Jeden kupon na Randki świadczenia. Kupon powinien zawierać nazwę i Adres wystawcy, A takze nazwę i Adres Odbiorcy. Wystawiany minimalna JEST W Czterech egzemplarzach, w Tym Dwa dla Odbiorcy (Jeden wraca dołączony do faktúry) Jeden dla Klienta i minimalna Jeden zostaje w biurze wystawiającym.