Turystyczne Ubezpieczenie – rodzaj Ubezpieczenia Pomiędzy ubezpieczającym się (klientem) ą wybraną firma Ubezpieczeniowa , zawieranego PRZED podróżą za Granice (w większości przypadków).

W nauce o ubezpieczeniach Nie znajdujemy definicji Ubezpieczeń “Turystycznych”, jednak najogólniej mozna stwierdzić, Iż SA do Ubezpieczenia służące zaspokojeniu potrzeb Finansowych (Gospodarstw domowych i Przedsiębiorstw) Które powstają w związku z realizacja ryzyka specyficznego dla podmiotu podejmującego aktywność w zakresie Turystyki i Rekreacji.

Pościel do lodówek. W i turystyce Ubezpieczenia Rekreacji obejmują WIELE różnorodnych Produktów skierowanych zarówno do Przedsiębiorstw działających w szeroko pojętej Branży Turystycznej, Jak i wykonać Osób fizycznych, Wsród ktorých Să uczestnicy imprez zorganizowanych ı osoby W indywidualnie zaspokajające Potrzeby wag zakresie Turystyki Rekreacji i [1] .

Elementy ubezpieczenia turystycznego

 • Assistance Ubezpieczenie : zapewniające pomoc i Wsparcie podczas pobytu „za granicą. Moze do Być: pomoc telefoniczna ubezpieczonemu związanaOchrona Prawna Która służy znalezieniu Rozwiązania Przywsparcie w codziennych czynnościach, Które pomaga ubezpieczonemu
 • Przepisy dotyczące kosztów ogólnych i administracyjnych
 • Wypadkowe Ubezpieczenie: zapewniające odszkodowanie w przypadku trwałych od następstw urazu Śmierci ubezpieczonego LUB na to skutek wypadku podczas pobytu „za granicą.
 • Odpowiedzialności Cywilnej Ubezpieczenie : zapewniające ochronę na to Wypadek szkód, Które ubezpieczony wyrządził osobie trzeciej i ma je obowiązek pokryć. Prawo do systemu ubezpieczeniowego powstało w przypadku szkód na zdrowiu, żywotności lub majątku.
 • Ubezpieczenie bagażu: zapewniające odszkodowanie za szkodę, która wyrabia ubezpieczenie na bagażu na użyciu kradzieży / włamania. W podróży lub zakupie w czasie podróży.
 • Podróży Lotniczej Ubezpieczenie: zapewniające Zwrot kosztów, Które ubezpieczony poniósł na skutek opóźnienia w dostarczeniu bagażu przez przewoźnika Lotniczego o określoną liczbę godzin, LUB Które powstaną na skutek opóźnienia wylotu o określoną liczbę godzin. Obejmuje jednocześnie Zwrot kosztów na skutek anulowania lotu , gdy zapewnienie Transportu zastępczego trwało dłużej niz określoną liczbę godzin.
 • Ubezpieczenie Dodatkowe na Wypadek rezygnacji: (., NP z powodu ostrego ataku Choroby, wypadku ubezpieczonego LUB krewnego, Śmierci ubezpieczonego LUB krewnego, szkody na majątku ubezpieczonego ITD) zapewniające Zwrot kosztów, Które ubezpieczony poniósł W przypadku, gdy z istotnych przyczyn Nie mógł odbyć Podróży . Obejmować rowniez sytuację moze, gdy ubezpieczony z istotnych przyczyn Musiał wrócić z Podróży (np. Śmierć krewnego, nieoczekiwana hospitalizacja krewnego LUB Szkoda majątku Na) [2] .

Co więcej, są to organizacje, które organizują i prowadzą koszty transportu powrotnego do kraju, czy transportu medycznego.

Narodowy Fundusz Zdrowia , odpowiedzialny za wydawanie i obslugę kart EKUZ, sam zaleca dokupowanie ubezpieczenia turystycznego przed wyjściem z ruchu.

“W wielu ośrodkach turystycznych lekarze przystępując tylko prywatnie. W związku z tym nie honorują EKUZ. W przypadku istotnego zajęcia, np. zimowych Moga Być obciążone wyższymi opłatami, niz rzeczowe świadczenia zdrowotne oo Tym niezwiązane. Zaleca SIĘ wykupienie dodatkowego, Prywatnego Ubezpieczenia obejmującego koszty Opieki Zdrowotnej, zrobić ktorej finansowania NFZ NIE JEST uprawniony, W TYM przede Wszystkim, TZW. koszty współpłacenia pacjenta. ” [3]

Nielimitowane koszty leczenia

Koszty leczenia uzależnione są od tego, który z nich dotyczy.

W większości przypadków (rowniez w zależności od wariantu Ubezpieczenia) koszty Leczenia zostaną pokryte przez FIRME Ubezpieczeniowa do PEWNEGO limitu. Oznacza do, ZE jeśli ubezpieczający SIĘ zawarł umowę Ubezpieczenia na koszty Leczenia zrobić 600 000 zł, po przekroczeniu Tej kwoty, ubezpieczyciel Nie ma obowiązku świadczyć Dalej Usług. JEST tak Ważne Dlatego, ABY PRZED wyborem Ubezpieczenia, sprawdzić Wszelkie limity oraz wyłączenia Odpowiedzialności [4] .

Przypisy

 1. Skocz do góry↑ Maria  Gasińska , Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych , “Akademia Finansów i Biznesu Vistula”, Warszawa .
 2. Skocz do góry↑ Ogólne warunki Ubezpieczenia , “AXA Assistance” .
 3. Skocz do góry↑ NFZ , przepisy prawne .
 4. Skocz do góry↑ Ubezpieczenie Turystyczne , AXA Assistance .