Turystyka medyczna – turystyka połączona z leczeniem; rozumiana JEST Jako świadoma Działalność człowieka, w ktorej podróżny (Turysta medyczny) ma na celu uzyskanie szeroko pojmowanej Opieki Zdrowotnej – zarówno się własnym Kraju, JAK i za granicą – polegającej przede Wszystkim na zachowaniu (pozyskaniu lepszego) STANU Zdrowia I / LUB estetycznego wyglądu Ciała własnego, połączonego ż wypoczynkiem, regeneracja Sił fizycznych i psychicznych, i zwiedzaniem atrakcji walorów Turystycznych oraz Rozrywka [1] [2] .

Turystyka medyczna tuż przed firmą leczniczą i zdrowotną . Polski przyjeżdżają pacjenci z krajów Czy Wysoko rozwiniętych gospodarczo Europy , szczególnie WIELKIEJ Brytanii , Niemiec , Szwecji , Danii oraz Norwegii [3] .

Główne determinanty zjawiska

Głównymi determinantami uczestnictwa w turystyce medycznej są:

 • nietrwałą praktyką jest kraj,
 • chęć zaoszczędzenia pieniędzy – przez takie kraje,
 • większa dostępność informacji (Internet),
 • naśladowanie innych grup społecznych (rodziny, przyjaciół),
 • wykreowanie przez media mody na poprawianie własnej urody, Które wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na Tego rodzaju tematykę zaczęły dostarczać Coraz więcej Informacji oo Tej dziedziny,
 • rekomendacja znajomych,
 • potrzeba zmiany Wizerunku połączona z potrzebą intymności (niechęć do dzielenia SIĘ INFORMACJA O zabiegu CZY Operacji innymi z; osoba Publiczna, powszechnie Znana Chce uniknąć rozgłosu)
 • nieważne.

Pozostałe

Poza granicami Kraju zamieszkania konsumenci poszukują głównie Opieki specjalistycznej: onkologicznej, skomplikowanych schorzeń sercowo naczyniowych, wegetatywnych oraz Chorób rzadkich i genetycznych. Jednak dla większości Turystów medycznych faktycznym powodem podjęcia Tego rodzaju decyzji JEST różnica w kosztach Usług medycznych Między państwem, w ktorým danym Konsument zamieszkuje kosztem zabiegu w państwie, zrobić którego Konsument SIĘ údaje. [4] [5] .

Indie i Tajlandia przodują w światowej turystyce Medycznej.

Leczenie uzdrowiskowe

Prekursorem współczesnej turystyki medycznej był Hipokratesa .

Przypisy

 1. Skocz do góry↑ Lubowiecki-Vikuk AP. Turystyka medyczna jako produkt eksportowy polskiej gospodarki. Ekonomiczne Rozwiązywanie Usług 2011; 79: 125-36.
 2. Skocz do góry↑ Lubowiecki-Vikuk AP. Turystyka medyczna współczesnych trendów i tendencji w turystyce. Ekonomiczne Problemy Usług 2012; 84: 553-68.
 3. Skocz do góry↑ Lubowiecki-Vikuk AP, Rab-Przybyłowicz J. Wybrane aspekty turystyki medycznej w Polsce. Folia Turistica 2015; 34.
 4. Do góry Skoczowa↑ J. Rab-Przybyłowicz, 2012, Determinanty popytowe wpływające na Rozwój Turystyki Medycznej698, “Ekonomiczne Problemy Usług” 2012, nr 83: 207-221.
 5. Do góry Skoczowa↑ J. Rab-Przybyłowicz, 2010, Tworzenie produktu dla Turystyki Medycznej w Szczecinie591, “Ekonomiczne Problemy Usług” 2010, nr 53: 695-706.