Terenoznawstwo – jest do sztuki orientacji w terenie, od definicji i szukania mapy , rozwiązań technicznych , busolą itp. Umiejętność podstawowa potrzebna do uprawiania turystyki .

Do Terenoznawstwa zaliczamy częściej jeszcze:

  • umiejętność obslugi kompasu i busoli (wyznaczania azymutu i kierunków świata)
  • znaki patrolowe
  • ocenaanie odległości “na oko”
  • zarowno drzewa jak i rzeki
  • szkice terenu.