Cygański Tabor – grupa romów (Cyganów) , żyjących wspólnie w wozach Mieszkalnych, wspólnie wędrujących od Czasu zrobić Czasu oo MIEJSCA na MIEJSCE. W skład taboru wprowadzania kilku lub więcej rodzin; koczują w miejscowości i wsi.

Stulecia istnienia mniejszości przez cygańskiej z w Europie z wag Różnych krajach wydawano Badz na zakazy obozowania, Badz zakazy osiedlania SIĘ Cyganów, Badz wreszcie nakazy osiedlania SIĘ. Czasem łączy się z z endermikacją tego narodu, jak np. w III Rzeszy .

W Polsce ód 1964 władze nasiliły działania mające na celu zniechęcenie romów do prowadzenia koczowniczego trybu Życia poprzez Ostre egzekwowanie wobec Nich ogólnie obowiązujących przepisów, głównie meldunkowych, sanitarnych, Drogowych, dotyczących obowiązku szkolnego oraz zgromadzeń Publicznych. W rezultacie liczba Rodzin koczujących spadła z 1146 w 1964 do Nieco ponad 200 W 1970 r . W 1976 wędrowało już tylko kilka taborów [1] .

Poruszania SIĘ taborów Zakazy wprowadzone zostały tamtym okresie w w innych krajach komunistycznych , toteż Today taborów cygańskich SIĘ Tu Nie spotyka.

Przypisy

  1. Do góry Skoczowa↑ Piotra Krzyżanowskiego, Grażyna Pytlak, Leszek Bończuk Cyganie Mity i Fakty , Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs – Papuszy, 2002