Szkoła Przetrwania: kultowy Poradnik survivalowy – Książka autorstwa Beara Gryllsa wydana of W 2010 ROKU nakładem Wydawnictwa Pascal. Poradnik dotyczący Stanowi Sztuki przetrwania , podstawowych zasad wędrowania w terenie, pierwszej Pomocy oraz codziennego przygotowania zrobić wypraw. JEST wieloma Ilustrowana Książka zdjęciami (często pochodzącymi z PROGRAMU ” Bear Grylls: Szkoła przetrwania “) oraz ilustracjami. Rozdziałami SA umieszczone Pomiędzy opowiadania autora, głównie z Czasów JEGO Sluzby w SAS .

Kwestia harcerstwa

Oryginalnej version Tytuł W oraz treść poradnika jasno wskazują, ZE JEST on głównie skierowany zrobić harcerzy . W English tłumaczeniu pozostawiono Harcerska treść (sposób zwracania SIĘ do czytelnika, Dużo wzmianek o zastosowaniu poszczególnych Informacji w harcerstwie), jednak usunięto harcerstwo z Tytułu.

Zobacz także

  • Szkoła przetrwania (serial telewizyjny 2006)