Federacja Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych Światowa ( . Ang Światowa Federacja Stowarzyszeń Przewodnik turystyczny , WFTGA) – organizacja zrzeszająca stowarzyszenia przewodnickie i Przewodników Indywidualnych oraz partnerów Biznesowych i edukacyjnych związanych z branża przewodnicką, z całego Świata.

Cele WFTGA

Głównym celem WFTGA JEST promowanie Usług Przewodników Turystycznych. Światowa Federacja Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych zachęca zrobić korzystania z Usług Przewodników, którzy Maja odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne, czyli Przewodników profesjonalnych, W TYM oczywiscie członków Federacji.

Cele WFTGA:

 • Intensywne planowanie i prowadzenie szkoleń
 • Reprezentowanie na równym terytorium, promowanie i ochrona ich interesów
 • Budowanie wizerunku profesji przewodnictwa turystycznego i rekomendowania z usług przewodników-profesjonalistów
 • Promowanie uniwersalnych zasad etyki i trendów w zawodzie przewodnika turystycznego
 • Rozwijanie programu szkolnictwa dla przewodników turystycznych, zwiększanie jakości usług przewodnickich poprzez edukację i szkolenia
 • Umożliwienie Wymiany uwag, rad, wskazówek i doświadczeń Pomiędzy przewodnikami turystycznymi zrzeszonymi w Federacji

Władze WFTGA

Za Bieżąca Działalność Federacji odpowiedzialna JEST Najwyższa Naczelna wybierana na 2-letnią kadencję przez Przedstawicieli krajów, Które Să członkami WFTGA. Wybory odbywają się podczas cyklicznie działań kongresów. Członkowie Rady Naczelnej muszą prowadzić szkolenia turystyczne.

Dodatkowo Rada Naczelna powołuje Przedstawicieli Regionalnych, którzy wspomagają współpracę Między Najwyższej członkami Federacji, A takze zachęcają zrobić członkostwa nowe stowarzyszenia przewodnickie i Przewodników Indywidualnych. Członkowie Rady Naczelnej i przedstawiciele regionální SA wolontariuszami i nie nie otrzymują za SWOJĄ PRACE żadnego wynagrodzenia. Decydując Się na prace na Rzecz Światowej Organizacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych przeznaczają Swój Czas czyniąc starania, ABY osiągać Cele Federacji, W TYM nieustannie promować na całym Swiecia Usługi Przewodnikow-profesjonalistów.

Kongresy WFTGA

Federacja Stowarzyszeń Turystycznych Światowego Stowarzyszenia Kongresów odbywają się co 2 lata. Już kongresy odbyły się w:

 • 1989 Nikozja ( Cypr )
 • 1997 Montreal ( Kanada )
 • 2001 Nikozja (Cypr)
 • 2003 Dunblane ( Szkocja )
 • 2005 Melbourne ( Australia )
 • 2007 Kair ( Egipt )
 • 2009 Bali ( Indonezja )
 • 2011 Tallinn ( Estonia )
 • 2013 Makau ( Chiny )
 • 2015 Praga ( Czechy )

Kongres w 2017 r. planowano w Iranie .

Szkolenia WFTGA

Częścią Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych JEST jednostka szkoleniowa, Która prowadzi m.in. Kursy:

 • Ręce Przewodnika Turystycznego (HOT) – program 7-dniowy z widokiem technologii przewodnictwa turystycznego
 • Train the Trainer (TTT) – 14-dniowy Program dla aktywnych Przewodników Turystycznych, którzy chcą zostać trenerami (instruktorami) LUB dla obecnych trenerów przewodnictwa, którzy chcą udoskonalić Swoje Umiejętności i zdobyć akredytację Światowej Federacji Przewodnik turystyczny Stowarzyszeń zrobić Szkolenia kandydatów na Przewodników Turystycznych w swój kraj.

Szkolenia prowadzone SA w Międzynarodowych centrach Szkoleniowych WFTGA, Które znajdują SIĘ W Armenii, Malezji i NA Cyprze, a takze “na zamówienie”, w dowolnym miejscu budowy na Świecie.

Bibliografia

 • Strona główna WFTGA
 • Światowa Federacja Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych