Rynek Turystyczny – wszelakie Relacje związane Z. ekonomicznym aspektem uprawiania Turystyki . Zarówno potencjalnych Jak Zbiór i już aktualnych nabywców produktu Turystycznego . Jak ja nabywcy Sprzedawcy określają współpracę Maja zamiar Kupić interfejsie lub sprzedać i na jakich warunkach to ma zostać zrealizowana Transakcja .

Ogólna definicja Rynku Turystycznego Mowi, Ze SA do Stosunki wymienne ( towarowo – pieniężne ) Pomiędzy osobami CZY instytucjami, Które sprzedają dobra i Usługi turystom reprezentującymi podaż z osobami CZY instytucjami, Które nabywają je i Które stanowią Przedmiot potrzeb Turystycznych przedstawiających popyt turystyczny. [ niemożliwe przypisanie ]

Elementy rynku turystycznego:

  • napis popytu i podaży ,
  • przedmioty – Wszelkie dobra i Usługi , Które podlegają wymianie oraz wzajemne Relacje, Jakie istnieją Pomiędzy podmiotami Rynku Turystycznego.

Zobacz także

  • Rynek
  • Turystyka
  • Ruch turystyczny
  • Baza noclegowa
  • Umowa hotelowa