Orientacyjne Punkty (punkty orientacyjne) – inaczej nazywane landmarkami, aby łatwo rozpoznawalne Obiekty Środowiska architektonicznego (Budynki, wieże, Kościoły, sklepy) i łatwo rozpoznawalne Twory Natury O spektakularnym wyglądzie (Wzniesienia, rozlewiska Rzeki, zagłębienia Terenu).
Aby JEDEN Z żartem Elementów MAPY poznawczej apartament obok ścieżek, krawędzi, REGIONÓW I węzłów, wyróżniony przez Lyncha. Punkt orientacyjny, aby zatem wyróżniające SIĘ Cechy otoczenia , Które ułatwiają Ludziom orientację, zazwyczaj zauważalne z dużych odległości. Przykładem punktu orientacyjnego Moze Być NP. Wawel CZY Kościół Mariacki w Krakowie LUB Zamek Królewski Lub Pałacu Kultury i Nauki wWarszawa .