Turystyczny Przemysł – Przemysł obejmujący produkcję dóbr i Usług związanych z turystyka . Aby rozpocząć naukę organizacji .

Wyróżnia się zawartość sektorów tego przemysłu:

  • Baza noclegowa
  • Baza gastronomiczna
  • Atrakcje turystyczne
  • Transport
  • Organizacja i pośrednicy turystyczni
  • Informacja i sprzedaż turystycznych

Zobacz także

  • Turystyka