Turystyczne przedsiębiorstwa – wyodrębnione Zespoły Ludzi wykonujących czynności w zakresie od zaspokojenia potrzeb Turystów i samodzielnie podejmujących decyzje strategiczne taktyczne i, o rozstrzygające skuteczności działania. Jednostki wyposażone Sa środki materialne W I Finansowe oraz podporządkowane określonej Organizacji WEWNĘTRZNEJ [1] .

I Rozwój Powstanie Ich należy wiązać z żywiołowym rozwojem Ruchu Turystycznego w pierwszej połowie XIX w. Pod wpływem postępującego W Tym Czasie uprzemysłowienia , Postępu Technicznego i organizacyjnego sprzyjającego wzrostowi wydajności pracy i stopniowemu skracaniu Czasu pracy, ustawowego wprowadzenia płatnych urlopów i Wzrostu dochodów Ludności, doszło zrobić ZMIAN W strukturze konsumpcji Ludności, ktorých wyrazem bylo ujawnienie SIĘ Nowych potrzeb w zakresie Wypoczynku I Turystyki. Intensywność Zainteresowania oraz Możliwości Finansowe potencjalnych Turystów spowodowały Powstanie Przedsiębiorstw Turystycznych, Które zajęły SIĘ zaspokajaniem Nowo powstałych potrzeb, polegającym na tworzeniu ofert dotyczących Turystyki i Wypoczynku.

Pierwszym przedsiębiorstwem było biuro podróży w 1841 r. przez Thomasa Cooka [2] . W wieku XIX zaczęły pojawiać się pierwsze nowoczesne obiekty hotelowe, az początkiem XX w. pojawiły się pierwsze towarzystwa akcyjne zajmujące się ich eksploatacją.

Obowiązująca w Polsce ustawo oochod:

  • organizator turystyki
  • pośrednik turystyczny
  • agent turystyczny .

Przypisy

  1. Skocz do góry↑ Grzegorz Gołębski: Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne. . Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 300. ISBN 9788320816976 .
  2. Skocz do góry↑ Thomas Cook ( ang. ) . derbyshireuk.