Turystyczny Pośrednik – przedsiębiorca , którego Działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie Klienta, czynności faktycznych Prawnych związanych i Z zawieraniem umów o świadczenie Usług Turystycznych [1] . Z W ustawa Zgodnie Polsce | pośrednik turystyczny podległa obowiązkowej rejestracji wag lokalnie właściwym Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa . Turystyczny Musi rowniez Pośrednik posiadać aktualna Gwarancje Ubezpieczeniowa zabezpieczającą wpłaty Klientów.

Przypisy

  1. Skocz do góry↑ Dz.U. z 2017 r. poz. 1553