Polsko-czechosłowacka konwencja turystyczna – konwencja turystyczna podpisana przez Polską i Czechosłowacją w 1955 r.

Historia

Mocy konwencji Oba Na kraje udostępniły na zasadach wzajemności wydzielone Obszary przygraniczne swojego Terytorium dla celów Turystycznych w Ruchu bezpaszportowym , jedynie na Mocy przepustki Turystycznej. W ramach konwencji z 1955 Obszary w udostępniono Tatrach Wysokich i Bielskich . Umowy uzupełniające z 1961 i 1962 rozszerzyły liczbę udostępnionych terenów (O Tatry Zachodnie , resztę Tatr Wysokich ı Bielskich, Karkonoszy i cześć Beskidu Niskiego ) w Tym Drogi dojazdowe do przejść granicznych, A zatem Obszary Stały SIĘ DOSTĘPNE takze w Ruchu kołowym [1] .

Liberalizacji przepisów dotyczących Po przekraczania Granic przez obywateli byłych państw komunistycznych konwencja straciła rację bytu, o rozpadzie PO Czechosłowacji, A pozniej wejściu zrobić Placu Unii Europejskiej Polski, Czech i Słowacji Stała SIĘ zbędna [1] .

Obszar konwencyjny tatrzański

Obejmował obszar Cale Tatry słowackie, W TYM jaskinie Demianowskie , Bielska , Ważecką , Jeziora Tatrzańskie, m.in. Szczyrbskie i Popradzki Staw , Zamki Orawskie , KRÁSNÁ GORKE , Bobrów , Liptowski Gródek , Liptowski Mikulasz , Poprad , Kubin , Rużomberka , Smokowcu , TATRZAŃSKA LOMNICE i Spiska Stara Wieś [1] .

Obszar konwencyjny karkonoski

Obszar obejmował większość Czeskich Karkonoszy , w TYM Śnieżkę , Łabski Szczyt i Twarożnik OD Południa, Źródła Laby , Wodospady Panczawy, Laby í Mumlawy , Doliny Białej Laby , Mumlawy , Długa í Zielona, Szpindlerowy Młyn , Pec pod Śnieżką , Harrachovie , Vrchlabí , Jańskie Łaźnie i Jablonec nad Jizerou [1] .

Obszar konwencyjny dukielski

Obszaru Część Beskidu Niskiego , głównie rejon Przełęczy Dukielskiej i Tereny chodzić Z 1944 , JAK rowniez miejscowości: vyšný komárnik , Nižný Komárnik , Krajná Polana , Hunkovce , Ladomirová , Świdnik , nižná pisaná , vyšná pisaná , Dlhoňa i Havranec [1] .

Przepisy

Przepustka

Realizacji wyjazdu Do (wyjścia) Wymagane bylo posiadanie przepustki Turystycznej i dewiz . Od 1972 przepustek zajmowały SIĘ wydawaniem posterunki, komisariaty, Komendy Miejskie, dzielnicowe i wojewódzkie Milicji Obywatelskiej właściwe wedlug MIEJSCA zamieszkania wnioskującego. Szczególnych przypadkach przepustkę W wydawać mogły Jednostki Mo i WOP zabezpieczające przejścia Graniczne obszarze konwencji w [1] .

Ze strony polskiej przepustowość jaką daje osoba, która ukończyła 16 rok życia i jest obywatelem . Czy przepustki mogą wydawać dzieciom, przysposobione i obce do 16 roku życia. Dokument byl Ważny przez Trzy miesiące od daty wystawienia i upoważniał zrobić dwukrotnego przekroczenia granicy Państwowej TYLKO na ustalonych przejściach iw określonym Czasie. Na przebywać bylo mozna dwoch obszarach konwencji wymienionych w przepustce łącznie przez okres sześciu dni (z dowodem osobistym LUB tymczasowym zaświadczeniem tożsamości) [1] .

Wycieczkom, zjazdom, czy organizacjom można było wydawać przepustki zbiorowe [1] .

W 1972 r. Koszt wydania przepustki wynosił 30 złotych ( opłata skarbowa w znaczkach ) [1] .

Waluta

Podstawie wydanej przepustki ND Z książeczki walutowej Oddziały NBP LUB kas Walutowe Biur Podróży dokonywały Sprzedaży Koron czechosłowackich . W 1975 w wonie bez limitu. Obowiązywała Norma 50 Koron na kazdy Dzień pobytu (Dzieci do lat 16 Polowa Normy), jednak nie nie więcej niz 200 Koron na Jeden wyjazd (Dzieci polowa) . Pieniądze należało po Niewykorzystane powrocie odsprzedać kasie walutowej bankowi LUB [1] .

Przypisy

  1. ↑ Skoczowa czynności:j Stefan Sosnowski Obszary konwencji Turystycznej W Czechosłowacji , KAW, Warszawa 1976 s.6-8,31,44,46-48