Pojemność Turystyczna – ogólna Pojemność bazy noclegowej (liczba Miejsc noclegowych), gastronomicznej (liczba Miejsc konsumpcyjnych, wydawanych posiłków) i towarzyszącej (liczba Miejsc Lub termin oddania) określająca maksymalną liczbę uczestników Ruchu Turystycznego mogących równocześnie korzystać z poszczególnych Urządzeń, Nie przyczyniając SIĘ zrobić zmniejszania zakresu i pod pod pod pod pod pod pod pod pod pod pod pod pod pod pod. Często mylona z chłonnością turystyczną .