Służbowa Podróż – Podróż, Która Pracownik odbywa na polecenie Pracodawcy W ramach wykonywanej pracy Poza Miejscowość, w ktorej znajduje SIĘ siedziba firmy (LUB Stałe Miejsce pracy Pracownika). Podróż służbowa związana JEST oo delegacja (oddelegowaniem ) Pracownika zrobić wykonania PEWNEGO zadania.

Uwaga! Termin oddelegowanie Pracownika używany JEST Też w innym znaczeniu iz innymi skutkami prawnymi, niz w odniesieniu zrobić Podróży służbowej. Oddelegowanie Pracownika na określony Czas zrobić miejscowości innej niz wskazana wagowo umowie o prace wiąże SIE ZE ZMIANA wskazanego wag umowie MIEJSCA wykonywania Pracy. Taka następuje poprzez Zmianą ZASTOSOWANIE wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy Placy i [1] . Stałe rowniez wykonywanie przez samego przedsiębiorcę (LUB samego Pracownika W ramach uzgodnionego Czasu pracy) Żadan w Różnych miejscowościach i terminach, wynikające z pracy Nie Organizacji JEST traktowane Jako Podróż służbowa.

English prawodawstwie Zasady W rozliczania Podróży służbowej Pracownika określa Kodeks pracy służyć oraz właściwy do Spraw Pracy, W drodze rozporządzenia [1] [2] .

Z tytułu podróży służbowej pracownikowi przysługuje:

  • szlak podróży, przejazdów, noclegów i innych,
  • dieta za czas podróży służbowej .

Prawo podatkowe Polskie Nie definiuje jednoznacznie terminu Podróż służbowa . Związane z podróżami służbowymi Koszty należy rozpatrywać pod kątem rowniez obowiązujących przepisów w zakresie podatku dochodowego(Pracownika Pracodawcy i) oraz składek na Ubezpieczenia Społeczne.

Przypisy

  1. ↑ Skocz do:a b Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. ( Dz.U. z 1998 Nr 21, str. 94 )
  2. Do góry Skoczowa↑ Rozporządzenie ministro Pracy Polityki Społecznej i oo Dnia 29 stycznia 2013 r. W sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w Państwowej LUB samorządowej jednostce sfery budżetowej z Tytułu Podróży służbowej ( Dz z 2013 r. Nr 167, poz. 167 ). Rozporządzenie bylo poprzedzone rozporządzeniem ministro Pracy i PolitykiW sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w Państwowej LUB samorządowej jednostce sfery budżetowej z Tytułu Podróży służbowej na obszarze Kraju. ( Dz z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm).