Geograficzny podróżników Narodowy – Amerykański dwumiesięcznik poświęcony podróżom, wydawany przez National Geographic Society OD 1984. Polska wersja magazynu ukazuje SIĘ od 2005 (OD 2010 Jako miesięcznik ).

Ukazuje SIĘ takze Czasopismo po chińsku , chorwacku , czesku , hebrajsku , hiszpańsku , indonezyjsku , niderlandzku , ormiańsku , polsku , rosyjsku , rumuńsku , słoweńsku .

Redakcyjny magazynu version Zespół Polskiej

  • Naczelna przez Redaktor – Martyna Wojciechowska
  • Zastępca redaktor naczelnej, Dyrektor Artystyczna – Agnieszka Franus
  • Sekretarz redakcji – Michał Cessanis