Obsługi podróżnych MIEJSCE (MOP) – teren wydzielony w pasie Drogowym Poza KORONA Drogi , wyposażony wag MIEJSCA postojowe Dla Pojazdów oraz wag Urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb podróżnych. MOP-y w Polsce podzielone są na trzy klasy [1] :

  1. MOP Klasy I – O funkcji wypoczynkowej: wyposażony w Stanowiska postojowe (parking) jezdnie manewrowe, Urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie; dopuszcza się wyposażenie w obiekty małej gastronomii,
  2. MOP Klasy II – O funkcji Wypoczynkowo-usługowej: wyposażony w Obiekty, O ktorých Mowa w PKT 1, oraz w Stacje paliw, Stanowiska Obsługi Pojazdów, Obiekty Gastronomiczno-handlowe, Informacji Turystycznej,
  3. MOP Klasy III – o funkcji wypoczynkowej i usługowej: wyposażony w Obiekty, O ktorých Mowa w PKT 2 Obiekty Noclegowe oraz wag zależności ód potrzeb wag agendy Poczty, Banku, Biur Turystycznych, Biur ubezpieczeniowych.

Să Y-MOP ściśle związane z drogami o ograniczonej dostępności ( Autostrady i Drogi ekspresowe ) i muszą znajdować SIĘ W pasie Drogowym.

Nie należy utożsamiać numerów benzynowych lub punktów zbiorowych żywienia MOP. Na drogach niższych klas , w tym również 2-jezdnianie jak np. Gierkówka ww. nazywa SIĘ obiektami Elementy i urządzeniami Obsługi uczestników Ruchu [2] .

Problemy i brak chętnych

Y-MOP w Polsce zasadniczo SA własnością GDDKiA , natomiast chętni na URUCHOMIENIE danego obiektu, po zbudowaniu dostają wyłącznie Prawo dzierżawy z ustalonym czynszem i od procentem dochodu. NP. JEST do czynsz w wysokości 130 tys. zł miesięcznie oraz 3,5 proc. przychodów Z działalności Stacji, dodatkowo PRZED otwarciem zrobić zapłaty 50 proc. czynszu, A sama dzierżawa na 20 lat. Racji Tych warunków Z brakuje Wieluniu wypadkach chętnych w [3] .

Przypisy

  1. Skocz do góry↑ § 114 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w publikacji ekonomicznej, Dz.U. 43, s. 430 ).
  2. Do góry Skoczowa↑ § 113 UST. 3 rozporządzenia ministro Transportu i Gospodarki Morskiej z Dnia 2 marca 1999 r. W sprawie warunków Technicznych, Jakim powinny odpowiadać Drogi publiczne Ich i usytuowanie ( Dz z 1999 r. nr 43, poz. 430 ).
  3. Skocz do góry↑ Drogowy absurd: 135 kilometrów bez stacji benzynowej