Podróżnicza literatura – ogół Dzieł Literackich , ktorých głównym tematem JEST Podróż – opis nieznanych krajów, Miast, Ludzi, obyczajów, Religii, zabytków, Historii, kultury oraz przeżyć Wewnętrznych Podróżnika.

Typowe formy podróżniczej maszyny ekspresji literackiej do pamiętnika , dziennik, lista, raportaż lub szkic. Pierwszy przewodnik po greckim Przewodniku po Helladzie Pauzaniasza . Käesolev määratakse sätestatakse määruse järgmistele: min. Opisanie tematyki Marco Polo , Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy L. Sterne , Podróż z Petersburga do Moskwy A. Radiszczewa .

Dane o podróżowaniu w literaturze polskiej do m.in. Peregrynacja Albo pielgrzymowanie zrobić Ziemi Świętej (1628) Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła , Podróże historyczne po, ziemiach polskich Między rokiem 1811 a 1828 odbyte(1858) Juliana Ursyna Niemcewicza , Wspomnienia Wołynia, Polesia í Litwy (1840) Józefa Ignacego Kraszewskiego , Wędrówki po, moich niegdyś okolicach ( 1853) Władysława Syrokomli , Wieczory florenckie (1880) Juliana Klaczki , Podróże do Polski (1977) i Podróże do Włoch (1977)Jarosława Iwaszkiewicza .

Współcześnie popularną literaturę podróżniczą uprawianą w Polsce m.in. Martyna Wojciechowska , Beata Pawlikowska , Wojciech Cejrowski .

Bibliografia

  • Elżbieta Olinkiwicz, Katarzyna Radzyńska, Halina Styś: Słownik Encyklopedyczny – Język polski . Wydawnictwo Europa , 1999. ISBN 83-87977-20-9 .