Dziedzictwo kultury , w. Kulturalne Dziedzictwo [1] – Zasób Rzeczy materialnych i ZE niematerialnych wraz związanymi z NIM wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej [potrzebny przypis ] .

Definicję Prawna Dziedzictwa Kultury podał prof. Jan Pruszyński w monografii Dziedzictwo kultury Polski (2001) [2] :

(…) Zasób Rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ZE związanymi z NIM wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi uznawanymi za podstawę ochrony prawnej dla dobra konkretnego Społeczeństwa i jego Rozwoju oraz dla przekazania następnym pokoleniom Ich, z Uwagi na zrozumiałe i akceptowane Wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości Rozwoju politycznego, Społecznego i kulturalnego, dowodzenia Prawd i upamiętniania wydarzeń Historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej.

– Dziedzictwo kultury Polski , t. 1

Materialne dziedzictwo kultury podzielone JEST na nieruchome dziedzictwo, obejmujące Budynki, Które sam Moga zawierać zainstalowaną sztukę, Taka jak Organy , Witraże i freski , Duże Instalacje przemysłowe LUB Inne zabytkowe MIEJSCA, oraz ruchome dziedzictwo obejmujące książki, dokumenty, Dzieła sztuki, ruchome Maszyny, ubranie i inne artefakty, które są uważane za godne zachowanie na przyszłości. Należą do nich obiekty istotne dla archeologii, architektury, nauki i technologii.

Dziedzictwo kultury Niematerialne sklada SIĘ oo niefizycznych aspektów danej kulturze. Koncepcja obejmuje rowniez sposoby zachowań w społeczeństwie, często formalnych zasad działających w określonym kontekście kulturowym. Należą zrobić Wartości Społecznych i Tradycji, zwyczajów i Praktyk, estetyczne i duchowe przekonania, Artystycznej ekspresji, język i inne Aspekty działalności człowieka. Artefakty fizyczne Moga Znaczenie Być interpretowane w kontekście społeczno-Ekonomicznych, Politycznych, etnicznych , religijnych i filozoficznych Wartości określonej Grupy Osób. Naturalnie niematerialne dziedzictwo kulturowe JEST trudniejszy zrobić Utrzymania niz fizycznych obiektów. I Ochrony Zachowania Aspekty Wartości niematerialnych kulturalnych należą: folklor , zachowanie Języka,pomnik przyrody .

Naturalne Dziedzictwo JEST rowniez ważnym elementem Dziedzictwa Społeczeństwa, obejmujący WSI Środowiska naturalnego I, W TYM flory i Fauny , naukowo znany Jako różnorodności Biologicznej, A takze Elementów geologicznych (W TYM mineralogiczne, geomorfologiczne, paleontologiczne ITP). Tego rodzaju zabytków często Śluza Jako Ważny składnik w Branży Turystycznej danego Kraju, przyciąga Wieluniu Turystów z zagranicy, JAK I lokalnie. Moze takze obejmować Dziedzictwo Krajobrazy kulturowe (Naturalne Cechy, Które Moga Mieć attributes Kultury). Aspekty Zachowania i Ochrony Dziedzictwa naturalnego obejmują: ochrona rzadkich ras, rośliny.

Dziedzictwa kultury Ochrona – w Tym obszarze znacząca byłą Konwencja o Ochronie światowego Dziedzictwa kulturalnego [3] i naturalnego, Która została przyjęta przez konferencje Generalna Listę [4] w Roku 1972. W 2011 ROKU odnotowano, Ze istnieje 936 Światowego Dziedzictwa UNESCO : 725183 Naturalne i 28 mieszanych właściwości kulturowych, w 153 krajach. Każde z Tych Miejsc JEST uważane za Ważny dla społeczności międzynarodowej. UNESCO rozpoczął wyznaczenie arcydzieła ustnego i niematerialnego Dziedzictwa ludzkości. Praw Gospodarczych KOMITET, Społecznych kulturalnych i [5] W ramach Rady Gospodarcze j i Z Społecznej Narodów Zjednoczonych artykułem 15 Paktu starał się wpoić zasady, na dzieciństwo.

Publikacje ożywi kultury

 • Karol Estreicher jr, Straty kultury Polska. Katalog strat kultury polskiej pod okupacją niemiecką 1939-1943 , Londyn 1944.
 • Karol Estreicher jr, Curtural Loss of Poland. Indeks polskich strat kulturowych podczas okupacji niemieckiej 1939-1943 , Londyn 1944.
 • Stanisław Edward Nahlik , Grabież dzieł sztuki. Rodowód zbrodni międzynarodowy , Wrocław-Kraków 1958.
 • Wojciech Kowalski , Restytucja dzieł sztuki. Studium z obiektu , Katowice 1993.
 • Jan Pruszyński , Dziedzictwo kultury Polski, jego straty i ochrona prawna , t. I-II, Kraków 2001.
 • M. Weber, Unveräußerliches Kulturgut im nationalen und internationalen Rechtsverkehr , Berlin-Nowy Jork 2002
 • Karol Estreicher jr, Straty kultury polskiej pod Okupacja zaprasza niemiecka 1939-1944 wraz z oryginalnymi dokumentami grabieży ( Straty kulturalne Polski pod okupacją niemiecką 1939-1944 z oryginalnymi dokumentami grabieży ). Druku I przygotował się wstępem opatrzył Do: Zbigniew Witek , Kraków 2003.
 • K. Odendahl, Kulturgüterschutz , Tübingen 2005.
 • Dariusz Matelski , Grabież i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych , t. I-II, Kraków 2006.
 • Prawo muzeów . Dedykowana pamięć prof. Jana Pruszyńskiego (1941-2008). Czerwony. Józef Włodarski , Warszawa 2008.
 • Leksykon prawa ochrony zabytków . Czerwony. Kamil Zeidler, Warszawa 2010.
 • Prawna ochrona zabytków . Czerwony. Teresa Gardocka i Jacek Sobczak , Toruń 2010.

Przypisy

 1. Skocz do góry↑ Konwencja w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. Na podstawie Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji ( Dz.U. z 1976 nr 32, s. 190 ).
 2. Skocz do góry↑ Jan Pruszyński: Dziedzictwo kultury Polski: jego straty i ochrona prawna . T. 1. Kraków: Kantor Wydawniczy “Zakamycze”, 2001, s. 50. ISBN 83-88551-55-8 .
 3. Skocz do góry↑ Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w ParyŜu dnia 16 listopada 1972 r .
 4. Skocz do góry↑ l (red.), Polski Komitet ds. Unesco: Konwencja , www.unesco.pl [dostęp 2016-02-19] .
 5. Do góry Skoczowa↑ l , Społeczne prawa człowieka archiwum / Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i kulturalnych / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , www.mpips.gov.pl [Dostęp 2016-02-20] .