Lessowych Wąwozów kraina [1] JEST położona w zachodniej Części Województwa Lubelskiego, Na-Północno zachodnim Skraju wyżyny Lubelskiej. JEJ nazwa nawiązuje zrobić największego w Europie skupiska lessowych wąwozów, Które znajdują SIĘ W TYM regionie. Ich gęstość przekracza w niektórych miejscach 10 km / km².

Lessowych Wąwozów kraina do poprzecinany wąwozami i jarami oo Region charakterystycznymi dla Tego MIEJSCA najwyższymi średnimi temperaturami POWIETRZA oraz najdłuższym okresem wegetacji. Występuje tu WIELE rzadkich gatunków Roslin, a takze Niezwykle zróżnicowana fauna. Tym usytuowanych na obszarze JEST kilka rodzajów cenných Przyrodniczo obszarów, takich Jak: Rezerwaty Przyrody, parki krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu. Z. Nich Najwiekszy – Kazimierski Park Krajobrazowy następnie wraz ZE SWOJĄ Otulina, zasięgiem obejmuje ponad połowę Krainy Lessowych Wąwozów. Regionu JEST SERCEM Rzeka Wisła wraz ZE swoimi rozlewiskami i dopływami, otoczonymi malowniczymi brzegami.

Na tym terenie działa Lokalna Organizacja Turystyczna “Kraina Lessowych Wąwozów” [2] zrzeszająca gminy:

 • Janowiec
 • Józefów nad Wisłą
 • Kazimierz Dolny
 • Karczmiska
 • Końskowola
 • Puławy
 • Nałęczów
 • Opole Lubelskie
 • Poniatowa
 • Wąwolnica
 • Wojciechów
 • Miasto Puławy .

Przypisy

 1. Skocz do góry↑ Andrzej Pawłowski, Jan Rodzik, Krzysztof Wawer: Szlak Lessowych Wąwozów . Nałęczów: 2008. ISBN 978-83-928397-1-2 .
 2. Skocz do góry↑ Serwisy internetowe Krainy Lessowych Wąwozów . [dostępność 2017-12-13].