Granica kultur – w dyscyplinie orientacji terenowej.

Przykłady

  • granica między lasem grubym a lasem różowym – np. młode drzewa iglaste i dobrze przebieżny – np. wysokie drzewa)
  • granica między lasem a polem
  • granica między polami z odległymi uprawami

Symbol na mapie

Na mapach do biegu na orientację prostą w linii granicy kulturowej jest czarną kropkowaną linią. Jeśli granica w Natomiast terenie JEST niewyraźna (TZW. Płynna granica Kultur ), aby na mapie JEST oznaczony przybliżony Przebieg danej formacji roślinnej z pominięciem symbolu granicy kultur.