Turyzmu Geografia – Dziedzina geografii społeczno-Ekonomicznej [1] zajmująca SIĘ przyrodniczymi oraz antropogenicznymi uwarunkowaniami i następstwami Ruchu Turystycznego . Pojęcie Turyzm obejmuje całokształt zagadnień teoretycznych, geograficznych, Gospodarczych, Przyrodniczych, statystycznych, Prawnych, kulturalnych, Społecznych związanych z turystyka .

Przedmiot badań
Geografia turyzmu zajmuje SIĘ badaniem czynników Rozwoju, Struktury oraz Relacji przestrzennych zjawisk Turystycznych oraz związanych z nimi procesów społeczno-Gospodarczych i procesów Przyrodniczych. Się określić wpływ Stara Środowiska przyrodniczego i Środowiska społeczno-ekonomicznego na Rozwój Turystyki, A takze wpływ Turystyki na Środowisko przyrodnicze i społeczno-Ekonomiczne. Z głównych Problemów Jednymi teoretyczno-metodologicznych geografii turyzmu Să regionalizacja Turystyczna oraz Opracowanie jednolitej terminologii dotyczącej Turystyki. Ramach Badań oo w zakresu geografii turyzmu opracowywane Să Analizy Rozwoju Turystyki, słowniki Turystyczne, Monografie REGIONÓW Turystycznych, przewodniki i informacyjny turystyczny.

Problematyka związana z tematem substancji z:

przestrzenią turystyczną,
dostępna przestrzeń geograficzna dla turystyki,
ruchem turystycznym pojmowanym jako zjawisko społeczne,
ekonomony aspektami turystyki,
Relacje między turystyką a innymi funkcjami społeczno-gospodarczymi,
człowiekiem pojmowanym jako podmiot gospodarczy turystycznego.
Turyzmu Jako Odrębna Geografia dyscyplina JEST powiązana z innymi dyscyplinami geografii , w szczególności z: Geografia fizyczna , klimatologią , Geografia Usług , Geografia Transportu , Geografia osadnictwa , Geografia Rolnictwa , Geografia Ludności , Geografia Religii ITD.

Turyzmu cechuje podejście Geografie Kompleksowe, co odróżnia ja od innych nauk zajmujących SIĘ Turystyka zrobić ktorých zalicza SIĘ: ekonomię , psychologie , socjologię , historie sztuki , etnografię , urbanistykę oraz ochronę Przyrody .

Historia badań
Badania zagraniczne
Po raz pierwszy badaniami nad turystyką zajęto się w połowie XIX wieku. One wówczas przede Dotyczyły Wszystkim miejscowości Turystycznych , walorów klimatycznych i krajoznawczych oraz wykorzystania Wód Mineralnych . Termin geografia turyzmu (niem. Fremdenverkehrsgeographie ) po raz pierwszy użyty został w 1905 roku przez J. Strandera.

W latach 20. Badania prowadzono głównie się Francji i Włoszech , natomiast w w latach 30. Niemczech . W 1929 roku powstał wag Roku Berlinie Instytut Badawczy Turystyki działający zrobić 1934 Roku. Zakończeniu Po II wojny światowej geografia turyzmu najbardziej dynamicznie rozwijała SIĘ my Francji i Stanach Zjednoczonych , o szer od 70. rowniez w Związku Radzieckim .

Badania w Polsce
W Polsce prekursorami Badań nad geograficznych Turystyka Byli Stanisława Staszica , Wincenty Pol , Józef Dietl , Ludwik Zejszner , Eugeniusz Janota oraz Teofil Żebrawski . Zajmowali się przede wszystkim uwarunkowaniami turystyki w polskich Karpatach .

W Polsce geografii czasu środkowoeuropejskiego po raz pierwszy Stanisław Leszczycki w 1932 roku. W 1933 roku w Krakowie powstała Szkoła Hotelarska zorganizowana przez B. Macudzińskiego. Niedługo potem do szkoły otwartej w Zakopanem i Warszawie . W 1936 roku Stanisław Leszczycki utad Studium Turyzmu przy Instytucie Geografia Uniwersytetu Jagiellońskiego działające do 1939 roku. W Studium prowadzono zajęcia dydaktyczne, wydawano Komunikaty Studium Turyzmu UJ , Prace Studium Turyzmu UJ oraz miesięcznik Turyzm English .

Po II wojnie światowej Badania z zakresu geografii turyzmu długo Nie Były podejmowane. W roku 1951 w Instytucie geografii Roku Uniwersytetu Warszawskiego powołano Pracownie Geografii Turyzmu, natomiast w 1956 w Roku Szkole Głównej Planowania i statystyki Utworzono Zakład Prawnych ı Ekonomicznych Zagadnień Turystyki. Od lat 60. Począwszy Katedry Turystyki zaczęto tworzyć na to Akademiach Wychowania Fizycznego . Pierwsza w Polsce Specjalizacje na kierunku geografia z zakresu geografii turyzmu otwarto w 1977 Roku na Uniwersytecie Jagiellońskim , natomiast Pierwszy Kierunek w 1994 Roku na Uniwersytecie Łódzkim .

Przypisy
Skocz do góry↑ Anna Runge, Jerzy Runge: Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej . Videograf Edukacja, 2008, s. 104. ISBN 978-83-60763-48-3 .