“Gazeta Górska” – kwartalnik wydawany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Krakowie od 1993 roku. Pomysłodawcą, założycielem i pierwszym redaktorem pism był Edward Moskała . Od 1996 roku redaktorem naczelnym był Zbigniew Kresek. W 2009 roku naczelną redaktor od Natalia Figiel, czasopismo zmieniło szatę graficzną.

Bibliografia

  • Encyklopedia Krakowa , wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
  • O gazecie górskiej