Karta Młodzieżowa EURO26 Europejska – międzynarodowy układ kart identyfikacyjnych wydawany osobom w Wieku od 5 do 30 lat, uprawniający posiadaczy zrobić zniżek Przy zakupie różnego rodzaju Usług í niektórych Towarów, zazwyczaj związanych z turystyka , NP. Bilety Lotnicze na zniżki, wejściówki zrobić klubów i dyskotek, Muzycznych Bilety zrobić krewnych robię teatrów , KURSY JĘZYKOWE, A takze Zakupy Sprzętu Sportowego i Turystycznego LUB odzieży Sportowej .

Europejskiej znajduje Karty Młodzieżowej Program objęty JEST patronatem Rady Europy i parlamentu Europejskiego .

Przy zakupie Karty EURO26 mozna wybrać spośród kilku wariantów, zależnie od Tego, CZY wykup wiąże SIĘ z zawarciem umowy ubezpieczeniowej, w Jakim zakresie MA ona obowiązywać I CZY JEST umowa podpisywana przez Studenta. EURO26 występuje zasadniczo karta z wag dwoch podstawowych wariantach: dla Studentów oraz dla Osób Wszystkich pozostałych zrobić 30 lat. Tym drugim przypadku szer Karta NOSI nazwę klasyczna i moze zawierać Ubezpieczenie my WSZYSTKICH dostępnych wariantach, działające przez Jeden rok od daty wystawienia Karty oraz pokrywające koszty Leczenia za granicą, A takze Ubezpieczenie z Tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków i Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, Moze takze obejmować skutki uprawiania przez ubezpieczonego wyczynowego Sportu (Polisa od szer version Sport ). Ubezpieczenia Oferuję karta Podobné Student , SA Przy Czym zrobić wyboru Cztery rodzaje Ubezpieczenia: Polska , Polska sport , świat i sportu .

Dystrybucja karty na terenie Polskiego Stowarzyszenia Projektów Młodzieżowych z siedzibą w Gdańsku .