Ekspedycja 36 – Stała Załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej , Która sprawowała SWOJĄ Misje: od 13 maja do 10 Września 2013 Roku. Ekspedycja 36 SIĘ wraz oo rozpoczęła odłączeniem od Stacji Statku Sojuz TMA-07M i trwała nie odcumowania OD ISS Statku Sojuz TMA-08M .

Załoga

W skład załogi Ekspedycji 36 członosąb astronautów z trzech krajów i agencji kosmicznych. Dowódcą ekspedycji był Rosjanin Pawieł Winogradow , dla którego był trzeci lot w kosmos. Wcześniej był członkiem ekspedycji Mir EO-24 na stację Mir oraz jako dowódca Ekspedycji 13 na ISS. Winogradow występował także w misjach Sojuz TM-26 i TMA-8 [1] . Pawieł Winogradow przybył na ISS na pokładzie Sojuza TMA-08M 29 marca 2013 r. Z Aleksandrem Misurkinem i Amerykaninem Christopherem Cassidy [2]. Misurkina byl się dla wielu Pierwszy kosmiczny, natomiast Cassidy wcześniej uczestniczył wag misji STS-127 wahadłowca Endeavor [3] [4] .

Winogradow Cassidy Misurkin i po przybyciu na Stacje weszli w Skład Ekspedycji 35 ı dopiero po odłączeniu: od ISS Statku Sojuz TMA-07M STALI SIĘ oni członkami 36. stałej załogi Stacji [5] .

Początkowo Ekspedycja 36 liczyła TYLKO Trzech członków, jednak Skład powiększył SIĘ O Kolejna trójkę Astronautów 29 maja 2013 Roku, gdy do Stacji zacumował statek Sojuz TMA-09M [6] . JEGO pokładzie znaleźli Na SIĘ: Rosjanin Fiodor Jurczichin , astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej Włoch Luca Parmitano ı Amerykanka Karen Nyberg . Jurczichin byl najbardziej doświadczonym członkiem załogi, gdyż odbywał na Swój czwarty lot kosmiczny. W na uczestniczył Wcześniej misjach: STS-112 promu kosmicznego Atlantis , Sojuz TMA-10 i TMA, 19 . Byl takze dowódca na Ekspedycji 15oraz udziałów 24. i 25. stałej łączności ISS [7] . Z kolei dla Karen Nyberg autor: kotmiczny, stały wcześniej udział w misji STS-124 wahadłowca Discovery [8] . Więcej Luca Parmitano przedślubny pierwszy lot w kosmos [9] .

Po zakończeniu Ekspedycji 36 Jurczichin kosmonauci, Parmitano i Nyberg przeszli w Składu 37. stałej załogi zanim zakończyli Swój Stacji Pobyt na [10] .

Skład załogi

Funkcja Pierwsza część
(13-29 / 05/2013)
Druga część
(29.05-10.09.2013)
Dowódca  Pawieł Winogradow , Roskosmos
3. lot kosmiczny
Inżynier pokładowy 1  Aleksandr Misurkin , Roskosmos
1. lot kosmiczny
Inżynier pokładowy 2  Christopher Cassidy , NASA
2. lot kosmiczny
Inżynier pokładowy 3  Karen Nyberg , NASA
2. lot kosmiczny
Inżynier pokładowy 4  Fiodor Jurczichin , Roskosmos
4. lot kosmiczny
Inżynier pokładowy 5  Luca Parmitano , ESA
1. lot kosmiczny

Załoga rezerwowa

Załogę rezerwową stanowiły odpowiednie rejestracje Sojuza TMA-08M i TMA-09M . Jako dublerzy pierwszej trójki załogi mianowani zostali [2] :

 •  Oleg Kotow , Roskosmos – wcześniejsze odbyło się dwa loty kosmiczne [11] ,
 •  Siergiej Riazański, Roskosmos – wcześniej nie odbędzie się lotu kosmicznego [12] ,
 •  Michael Hopkins , NASA – wcześniej nie odbędzie nie lotu kosmicznego [13] .

Trwasza trójka astronautów stanowiła warstwę składową Sojuza TMA-10M oraz Ekspedycji 37 i 38 [14] [10] [15] .

Jako zastępca trójki kosmonautów Ekspedycji 36 mianowani zostali [6] :

 •  Michaił Tiurin , Roskosmos – wcześniej odbyło się dwa loty kosmiczne [16] ,
 •  Koichi Wakata , JAXA – wcześniej odbył trzy loty kosmiczne [17] ,
 •  Richard Mastracchio , NASA – wcześniej odbył trzy loty kosmiczne [18] .

Trwasza trójka astronautów stanowiła warstwę konstrukcyjną załogów Sojuza TMA-11M oraz Ekspedycja 38 i 39 [19] [15] [20] .

Spacery kosmiczne

Podczas Ekspedycji 36 wykonanych pięć spacerów kosmicznych (EVA) , które trwały w sumie 27 godzin i 51 minut.

Pierwsze EVA Ekspedycja 36

Pierwszy ze spacerów kosmicznych miał miejsce 24 czerwca 2013 roku. Fiodor Jurczichin i Kosmonauci Aleksandr Misurkin ubrani w skafandry Orlan opuścili Pokład Stacji o 13:31 UTC poprzez śluzę powietrzna Pirs . Podstawowe badania kosmonautów na podstawie prac badawczych pod nowym modułem Nauka . Tym celu zainstalowali W ONI na modułu Zaria uchwyty potrzebne zrobić poprowadzenia tam Kabli zasilających. Oprócz Tego dokonali oni rowniez Wymiany Jednego z Elementów Systemu chłodzącego na module Zaria, Jako dzialanie zapobiegawcze PRZED mozliwością wystąpienia awarii. Kosmonauci zdemontowali Dwa Dodatkowo eksperymenty Naukowe umieszczone na zewnątrz modułu jest Poiski zainstalowali jeden nowy. Spacer kosmiczny naładł się o 20:06 UTC po 6 godzinach i 35 minutach [21] .

Pierwsze wyjście Parmitano

W drugim spacerze kosmicznym uczestniczyli Astronauci Christopher Cassidy i Luca Parmitano. 9 lipca 2013 o 12:02 UTC Roku opuścili oni Pokład Stacji przez śluzę Quest ubrani cza skafandry UGW . Zadaniem Astronautów byla Pierwszym wymiana transceivera na jest segmencie Z1 Struktury kratownicowej , Który uległ awarii w grudniu od 2012 roku. URZĄDZENIE JEST jednym do dwoch umożliwiających przesyłanie oo obrazů danych í Ze Stacji NA Ziemie w paśmie Ku . W Czasie gdy Christopher Cassidy zajmował SIĘ wymiana transceivera, Luca Parmitano demontował Dwa eksperymenty naukowe dotyczące Badań nad materiałami, Które Były umieszczone na zewnątrz Stacji. Cassidy zamontował na wynosi Następnie moduł Jednościi adapterze PMA-1 kable zasilające potrzebne dla samego zestawu Nauka, Potem Astronauci zamontowali na strukturze kratownicowej Dwa Specjalne chwytaki na Radiatory, Które pozostaną tam na na Wypadek konieczności Wymiany zepsutych radiatorów. Po wykonaniu Tego ZDANIA Luca Parmitano zdemontował Jedna z uszkodzonych kamer, Która służyła Do rejestrowania obrazů podczas dokowania Do Stacji Statków Transportowych. Z Kolei Christopher Cassidy zehel SIĘ montażem dwoch dodatkowych ciągów zasilających na segmencie Z1 kratownicy, współistniejące pozwoli zwiększyć Bezpieczeństwo Dostaw Energii dla Stacji w razie awarii któregoś z podstawowych ciągów Energetycznych. W Tym Czasie Parmitano zainstalował izolacje termiczna na adapterze PMA 2. Spacer kosmiczny zakończył SIĘ O 18:09 UTC PO godzinach i 6 7 minutach. Pierwszy łącznikowy byl kosmiczny dla Parmitano Luci [22] .

Przerwany spacer kosmiczny

Kolejny spacer kosmiczny rozpoczął SIĘ 16 Lipca 2013 o 11:57 UTC. Ponownie wzięli udział w NIM Christopher Cassidy i Luca Parmitano, którzy Byli ubrani w skafandry EMU i opuścili wnętrze Stacji przez śluzę Quest. Mieli Astronauci: kontynuować INSTALACJE Kabli zasilających jest na strukturze kratownicowej, kabel zamontować Ethernet dla przyszłego modułu Nauka, wymienić Kamery na jest moduł Kibo i segmencie na kratownicy P1, a także zdemontować osłonę ze względu na obudowę urządzeń. . O 12:42 UTC, po stronie pierwszego z zadań, a także, co przychodzi z ich minuty. W efekcie wykonania zobowiązania postanowiła przerwa spacer kosmiczny i nakaz astronautom powrót do śluzy powietrznej. Spacer został zakończony o 13:39 UTC po godzinie i 42 minutach od. Zgodnie z planem miał na trwać 6 godzin i 15 minut. NASA poinformowała jednak, że gromadząca się w hełmie Parmitano nie ma dostępu do zdrowia lub zdrowia astronauty [2] [23] .

Rekordowy rosyjski spacer kosmiczny

W czwartym spacerze kosmicznym udział wzięli Fiodor Jurczichin i Aleksandr Misurkin, którzy ubrani w skafandry orlan opuścili wnętrze ISS 16 sierpnia 2013 o 14:36 UTC przez śluzę Pirs. Zajęli SIĘ montażem Kosmonauci Kabli zasilających Ethernet I OD adaptera PMA-1 , łączącego Amerykański i rosyjski odcinek Stacji, przez cały Moduł Zaria . Jak w przypadku Podobnie wcześniejszych spacerów, instalacja nowego okablowania związana byla oo przygotowaniami strąka Nowy Moduł Nauka . Oni rowniez eksperyment Zainstalowali naukowy na to moduł Poisk, Który ma na zbadać zmiany właściwości Różnych Materiałów w związku z Ich Ekspozycja na dzialanie otwartej przestrzeni kosmicznej. Spacer kosmiczny zakończył SIĘ O 22:05 UTC po 7 godzinach i 29 minutach, co stanowi nowy rekord w w długości przebywania otwartej przestrzeni kosmicznej przez rosyjskich Kosmonautów [24] .

Dalsze prace na rosyjskiej części ISS

W ostatniej EVA Ekspedycji 36 ponownie weźmie udział w kosmonauci Fiodor Jurczichin i Aleksandr Misurkin. Ich wcześniejszych użytkowników używa się w urządzeniach przenośnych. Spacer kosmiczny zorganiz się 22 sierpnia 2013 roku o 11:34 UTC. Pierwszym zadaniem byla Ich Instalacja Specjalnej Stacji roboczej i dwuosiowej Platformy na jest pod przyszłą kamerę modułu Zwiezda, Okazało się jednak, że podstawa tego urządzenia nie pasuje do miejsca instalacji. W efekcie nakazano kosmonautom przerwać te prace oraz otrzymywanych z powietrza. Gdy gdy się uda, nie można uznać, że błąd ten nie został podjęty. Z tego powodu służbano kosmonautom ponownie płatności nowe urządzenia na miejscu instalacji i zamontowania je. Po skróceniu tego zadania sprowadza się do zatajenia przyrządu laserowego. I, na moduł. Zwiezda, patent inspekcję z anteny służących do komunikacji ze statkiem transportowym ATVpodczas jego dokowania do stacji. W szczególności poszukiwano luźnych Śrub mocujących, gdyż Trzy dni wcześniej zauważono Jedna oo NICH dryfującą w otwartej przestrzeni kosmicznej w pobliżu ISS. Koniec Tej EVA Pod zamontowano Jeszcze Specjalne Stanowisko, Które bedzie wspomagać Kosmonautów podczas przyszłych spacerów kosmicznych oraz sfotografowano Jeden z eksperymentów i pobrano próbkę Naukowych Izolacji Termicznej modułu Poisk . Rozwinęli rowniez Kosmonauci flage Rosji , ktora następnie w otwartej przestrzeni Machali kosmicznej, gdyż Tego Dnia przypadało w Rosji Święto Flagi. Spacer kosmiczny zakończył SIĘ O 17:32 i trwał 5 godzin ı 58 minut [25] .

Loty transportowe

W czasie Ekspedycji 36 do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w różnych okresach, zacumowanych było w sumie pięć bezzałogowych statków transportowych trzech różnych typów.

Wizyty Progressów

W trakcie trwania Ekspedycji 36 stację ISS wyższe odwiedzały rosyjskie statystyki zaopatrzeniowe Progress . Duży zasób Postępu M-18M (do modułu Pirs ) i M-19M (do modułu Zwiezda ). Dostarczyły jeden na ISS w sumie 5 ton. Progress M-18M przybył na stację 11 lutego 2013 r. Na dzień przez 164 dni, po czym się opakowałem 25 lipca 2013 roku i został zdeorbitowany dzień później [26]. Z Kolei Postęp K-19M dotarł na ISS 26 kwietnia 2013 Roku i pozostał przycumowany przez 46 DNI. Odłączył SIĘ na od Stacji 11 czerwca 2013 Roku, a następnie został wykorzystany wag eksperymencie radar Progress Który polegał na badaniu wpływu działania Silników Statku kosmicznego gęstość bd, I Skład refleksyjność jonosfery Wokół pojazdu [27] .

27 lipca 2013 roku w darę do ISS wyruchem także Progress M-20M. Dotarł do statyny i zatracił z kosmodromu Bajkonur i zadokował do modułu Pirs . Na jego pokładzie znalazło się 2366 kg zaopatrzenia, w tym m.in. [28] :

 • 28 kg tlenu,
 • 19 kg powietrza,
 • 420 kg wody,
 • 131 kg Sprzętu dla Systemów: Zaopatrzenia w Wode, Regulacji Temperatury, telemetrycznych i Informatycznych, Kontroli Urządzeń pokładowych oraz zapewniającego odpowiedni Skład powietrzna na Stacji,
 • 130 kg elementów do urządzeń sanitarnych,
 • 257 kg pożywienia,
 • 126 kg środków medycznych,
 • 113 kg środków higienicznych,
 • 42 kg elementów do systemu przeciwpożarowego,
 • 40 kg dokumentacji pokładowej,
 • 90 kg wyposażenie dla modułów w rosyjskim segmencie stacji,
 • 112 kg sprzętu i środków dla amerykańskiego segmentu ISS,
 • 136 kg środków dla załogi.

Progress M-20M pozostał zadokowany zrobić Stacji przez 190 DNI PO Czym odłączył SIĘ od Niej 3 lutego 2014 Roku [29] .

Progress M-19M oddala się od stacji po odcumowaniu
Progress M-20M zbliża się do stacji
Progress M-20M zadokowany do modułu Pirs

ATV Albert Einstein

5 czerwca 2013 o 21:52 z roku Platformy startowej ELA-3 Gujańskiego Centrum Kosmicznego wystartowała rakieta Ariane 5 ES , Która wyniosła na orbite Automatyczny Statek Transportowy Europejskiej Agencji Kosmicznej w ramach misji nazwanej Einstein (ATV-4) [30] . Po dziesięciu dniach lotu, 15 czerwca 2013 Statek transportowy przeprowadził Roku AUTOMATYCZNY manewr dokowania do portu cumowniczego w module Zwiezda [31] .

ATV-4 dostarczył na Międzynarodową Stację Kosmiczną ładunek o masie 6590 kg, w tym m.in. [32] :

 • 2580 kg paliwa potrzebnego do korekty orbity ISS,
 • 860 kg odpadów dla siników stacji,
 • 570 kg wody dla segmentu hinduskiego,
 • 100 kg (zbiorniki tlenu i dwa zbiorniki powietrza),
 • 2501 kg sprzętu i środków w module ciśnieniowym statku.

rowniez statek ATV Albert Einstein posłużył zrobić korekty orbity Stacji ISS, ktora na skutek tarcia o szczątkowe warstwy Atmosfery ciagle zmniejsza SWOJĄ wysokość. W Trakcie Ekspedycji 38 TAKIE zostały przeprowadzone Manewry [2] :

 • 19 czerwca 2013 o 13:05 UTC – silniki pracowały przez 411 sekund, prościej o stacji 1 m / si podniesienie orbity o 1,75 km;
 • 10 lipca 2013 o 05:35 UTC – silniki pracujące przez 593 sekundy, prościej ustawiona częstotliwość 1,45 m / si podniesienie orbitu o 2,5 km;
 • 31 sierpnia 2013 o 07:17 UTC – silniki pracowały przez 204 sekundy, zwiększenie prędkości Stacji o 0,48 m / Si podniesienie orbity O 0,84 km.

Automatyczny Statek Transportowy pozostał zadokowany Do Stacji przez 134 dni doustnie Czym odłączył SIĘ od Niej 28 października 2013 i został zdeorbitowany Roku Pięć dni pozniej [33] .

ATV-4 zbliża się do stacji
ATV Albert Einstein podczas manewru dokowania do modułu Zwiezda
Widok węzła cumowniczego statku ATV-4
Christopher Cassidy do budynku ATV-4

HTV Kounotori-4

Stacje Kosmiczna odwiedził międzynarodowa rowniez Statek transportowy II-II Transferowy (HIV) japońskiej agencji kosmicznej (JAXA) w ramach misji Kounotori-4 . Strat nastąpił z 3 sierpnia 2013 Roku kompleksu startowego Yoshinobu znajdującego SIĘ W Centrum Lotów kosmicznych Tanegashima . Statek HTV-4 wyniesiony przez rakietę został H IIB iw ciągu 6 dni na orbicie zbliżył SIĘ do ISS. 9 sierpnia 2013 o 11:22 UTC Roku został na uchwycony przez manipulator Canadarm2 , a następnie przyciągnięty do portu modułu w cumowniczego harmonii . Ze Stacja nastąpiło Połączenie O 15:38 UTC [34] .

HTV-4 dostarczył na stację 5400 kg nap. W jego module ciśnieniowym znajdowało się 3900 kg zaopatrzenia, w tym m.in. [35] :

 • pożywienie dla załogi,
 • ubrania i urządzenia higieniczne,
 • wyposażenie i części zamienne do modułu Kibō ,
 • satelitarne typu CubeSat do wypuszczenia w otwartą przestrzeń kosmiczną,
 • baterie wielokrotnego użytku,
 • butle tlenowe dla skafandrów EMU ,
 • materiały do ​​eksperymentów studies z NASA , ESA i JAXA,
 • robot komunikacyjny KIROBO do Wybrzeże Test na stacji.

Z Kolei w moduł niehermetycznym Statku Kounotori-4 znjadowało SIĘ ładunku 1500 kg pakietami Tym w [35] :

 • zapasowa skrzynia biegów do wbudowania na zintegrowaną konstrukcję kratownicową ,
 • zapasowy zespół przesyłu energii, sygnałów i danych do podłączenia dla ITS,
 • eksperyment naukowy NASA do położenia na zewnątrz stacji.

Statek HTV-4 pozostaje zadokowany do ISS przez prawie 26 dni, zatopiony od 4 września 2013 roku o 12:07 UTC. Przez został odciągnięty przez Canadarm2 i wypuczony o 16:20 UTC. 7 września 2013 przeprowadzono JEGO kontrolowaną Roku deorbitację i statek spłonął podczas wchodzenia w atmosfere [36] [37] .

Przypisy

 1. Skocz do góry↑ PW Winogradow , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-03] .
 2. ↑ Skocz do:a Sojuz TMA-08M , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-03] .
 3. Skocz do góry↑ AA Misurkin , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-03] .
 4. Skocz do góry↑ CJ Cassidy , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-03] .
 5. Skocz do góry↑ Ekspedycja 35-36 Press Kit , www.nasa.gov [dostęp 2016-08-01] .
 6. ↑ Skocz do:a Sojuz TMA-09M , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-03] .
 7. Skocz do góry↑ FN Jurczymin , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-03] .
 8. Skocz do góry↑ KL Nyberg , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-03] .
 9. Skocz do góry↑ LS Parmitano , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-03] .
 10. ↑ Skocz do:a Ekspedycja 37 Misja Podsumowanie , www.nasa.gov [dostęp 2016-08-03] .
 11. Skocz do góry↑ OW Kotow , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-03] .
 12. Skocz do góry↑ OW Kotow , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-03] .
 13. Skocz do góry↑ MS Hopkins , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-03] .
 14. Skocz do góry↑ Sojuz TMA-10M , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-03] .
 15. ↑ Skocz do:a Ekspedycja 38 Podsumowanie misji , www.nasa.gov [dostęp 2016-08-03] .
 16. Skocz do góry↑ MW Tiurin , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-03] .
 17. Skocz do góry↑ K. Wakata , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-03] .
 18. Skocz do góry↑ RA Mastracchio , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-03] .
 19. Skocz do góry↑ Sojuz TMA-11M , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-03] .
 20. Skocz do góry↑ Podsumowanie misji 39 , www.nasa.gov [dostęp 2016-08-03] .
 21. Skocz do góry↑ Kosmonauci Kompletny Spacewalk do przygotowania stacji do nowego rosyjskiego laboratorium , www.nasa.gov [dostęp 2016-08-01] .
 22. Skocz do góry↑ Stacja Astronauci Wykonaj pierwszy z dwóch lipca spacewalks , www.nasa.gov [dostęp 2016-08-01] .
 23. Skocz do góry↑ Wtorek Spacewalk Ended Early , www.nasa.gov [dostęp 2016-08-03] .
 24. Skocz do góry↑ Spacewalkers Wire Up Station for Future Lab , www.nasa.gov [dostęp 2016-08-03] .
 25. Skocz do góry↑ Spacewalkers Zainstaluj platformę kamery, Inspect Station , www.nasa.gov [dostęp 2016-08-03] .
 26. ↑ Skocz do:a Progress M-18M , Centrum Kontroli Misji Roskosmos [dostęp 2016-08-04] .
 27. ↑ Skocz do:a Progress M-19M , Centrum Kontroli Misji Roskosmos [dostęp 2016-08-04] .
 28. ↑ Skocz do:a Progress M-20M , Centrum Kontroli Misji Roskosmos [dostęp 2016-08-04] .
 29. Skocz do góry↑ Postęp w locie autonomicznym , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-05] .
 30. Skocz do góry↑ Najcięższy europejski statek towarowy wystrzelony na Stację Kosmiczną, ESA [dostęp 2016-08-05] .
 31. Skocz do góry↑ Wystartował przedostatni ATV , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-05] .
 32. ↑ Skocz do:a Foldermisji – ATV Albert Einstein , ESA [dostęp 2016-08-04] .
 33. Skocz do góry↑ Przedostatni ATV spokojnieł lot , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-05] .
 34. Skocz do góry↑ Kolejny “Bocian” rozpostarł skrzydła , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-05] .
 35. ↑ Skocz do:a HTV4 (KOUNOTORI 4) Mission Press Kit , iss.jaxa.jp [dostęp 2016-08-04] .
 36. Skocz do góry↑ KOUNOTORI4 Opuszcza ISS , JAXA [dostęp 2016-08-05] .
 37. Skocz do góry↑ HTV-4 zakończone misję , Loty Kosmiczne [dostęp 2016-08-05] .
 38. Skocz do góry↑ Arkusz informacyjny – ATV Albert Einstein , ESA [dostęp 2016-08-04] .
 39. Skocz do góry↑ HTV4 (KOUNOTORI4) Mission , iss.jaxa.jp [dostęp 2016-08-04] .