Dziedzictwa Depozytariusz – Człowiek LUB grupa (Wspólnota) Ludzi uznających określone Dziedzictwo za źródło i środek wyrazu uznawanych przez Siebie Wartości. Elementy Dziedzictwa stanowią konkrétne dla Tych Osób istotny czynnik kształtowania tożsamości (np. Narodowej , Lokalnej, rodzinnej LUB indywidualnej) [1] .

Przypisy

  1. Do góry Skoczowa↑ czerwono. Chabiera Aleksandra, Anna Kozioł, Bartosz Skaldawski, Dziedzictwo apartament obok Mnie – poradnika zarządzania dziedzictwem of W gminach , Narodowy Instytut Dziedzictwa , | Warszawa, 2016, S.10, ISBN 978-83-63260-46-0