Turystyczna Chłonność – oznacza Wykop Środowiska przyrodniczego zrobić Przyjęcia Takiego obciążenia przez Turystów , Które zapewni Optymalne Warunki Wypoczynku i nie nie spowoduje zachwiania równowagi biocenotycznejcza Środowisku. Chłonność świadczy wiec O Możliwości użytkowania Turystycznego obszarów bez określenia Ich funkcji i sposobu zagospodarowania.

Turystyczna obszarów JEST Chłonność uzależniona od odporności poszczególnych ekosystemów na to Użytkowanie Turystyczne. Zależność ta JEST Wprost proporcjonalna – im Wyższa odporność, Tym Wyższa chłonność [1] .

Przypisy

  1. Do góry Skoczowa↑ dr Janusz Sewerniak, dr Jan Owsiak: STAN Gospodarki Turystycznej W-POWIECIE golubsko DOBRZYŃSKIM, Toruń, Czerwiec 2003 r.