W miejsce ery industrialnej, w której główną wartością był materialny dobrobyt, pojawia się era postindustrialna , w której głównym celem są wrażenia i wrażenia. Ważnymi czynnikami wpływającymi na rozwój turystyki były: rozwój transportu, komunikacji, zwiększenie mobilności, urbanizacja, redukcja czasu pracy, wzrost dobrobytu społecznego.

Read More