Category: Czasopisma turystyczne

Wiadomości Turystyczne


Wiadomości Turystyczne (oficjalny skrót WT) – specjalistyczny dwutygodnik edukacji miejskiej. Cechowanie się prawem, prawem i marketing. Publikuje akty prawne, dokumenty i prezentacje, najważniejsze zasady i nowe trendy w światowym biznesie turystycznym. Domki letniskowe i domy towarowe Wiadomości Turystyczne są wydawane w Warszawie – nieprzerwanie od 10 lat, przez Eurosystem.

Read More

Wędrowiec (czasopismo)

Wędrowiec – polski ilustrowany tygodnik o tematyce podróżniczo-geograficznej następnie społeczno-kulturalnej, wydawany w Warszawie OD czerwca 1863 zrobić 1906 Roku.

Read More

Rowertour

Rowertour – ogólnopolski miesięcznik rowerowo-turystyczny, ukazujący się od 2008 roku.

Read More

Poznaj Świat

Poznaj Świat – najstarszy polski miesięcznik podróżniczo-reportażowy, ukazujący się od 1948 . Początkowo przez pół wieku do popularnonaukowego miesięcznika geograficznego , wydawany przez Polskie Towarzystwo Geograficzne . Od 2002 do 2010 wydawcą było Wydawnictwo Bernardinum z Pelplina . Obecnym wydawcą jest firma Probier [1] z Gdańska . Redakcja od lat Wschodniej w Gdańsku , z dodatkiem biur reklamy i marketingu w Warszawie . Redaktorem naczelnym jest Katarzyna Rojek [1] .

Read More

Poznaj swój kraj

Swój kraj Poznaj – polski miesięcznik krajoznawczo – Turystyczny , stawiający sobie za cel PROMOCJE Różnych REGIONÓW Polski , odkrywanie nieznanych atrakcyjnych zakątków oraz popularyzację Turystyki kwalifikowanej. Oraz Wydawca czasopisma Redakcja byłą inicjatorem utworzenia Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej [1] , W 1997 Zdobywców klubu Korony Gór Polski [2] , W natomiast 2009 Znawców Klubu Polskich Pomników HISTORII .

Read More

National Geographic Traveler

Geograficzny podróżników Narodowy – Amerykański dwumiesięcznik poświęcony podróżom, wydawany przez National Geographic Society OD 1984. Polska wersja magazynu ukazuje SIĘ od 2005 (OD 2010 Jako miesięcznik ).

Read More

npm (czasopismo)

Magazyn Turystyki Górskiej “npm” – miesięcznik poświęcony turystyce górskiej, którego pierwsza liczba ukazał się w kwietniu 2001 r. [2] . Pismo przeznaczone jest dla osób wychowujących się, jak również podróżujących po ziemiach. W latach 2001-2007 redaktorem naczelnym “npm” był Piotr Pustelnik . Od sierpnia 2007 jest nim Tomasz Cylka [2] .

Read More

Kontynenty (kwartalnik)

Kontynenty – kwartalnik podróżniczo-literacki.

Read More

Kontynenty (1964-1989)

Kontynenty – Miesięcznik o tematyce geograficzno-krajoznawczej, ukazujący SIĘ cza w PRL-u .

Read More

Gazeta Górska

“Gazeta Górska” – kwartalnik wydawany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Krakowie od 1993 roku. Pomysłodawcą, założycielem i pierwszym redaktorem pism był Edward Moskała . Od 1996 roku redaktorem naczelnym był Zbigniew Kresek. W 2009 roku naczelną redaktor od Natalia Figiel, czasopismo zmieniło szatę graficzną.

Read More

Dookoła Świata (czasopismo)

” Dookoła Świata ” – polski ilustrowany magazyn dla Młodzieży, wydawany przez RSW “Prasa-Książka-Ruch” w latach 1954-1976 z wag w Warszawie Wznowiony o szer Roku 2011 przez Wydawnictwo Prywatne W BYDGOSZCZY Obecnie ukazuje sie , Jako dwumiesięcznik Redaktorem naczelnym JEST Agata … Kosmalska. Czasopismo JEST Kolorowe, zawiera 68 stron. autorzy felietonów i artykułów do, m.in. Marek Fiedler, Maciej Klósak Jarosław Molenda Jacek Walczak, Agnieszka Siejka. Oficjalna strona www.dookolaswiata24.pl

Read More

Barbakan (czasopismo)

Barbakan Warszawski , Barbakan – czasopismo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wydawane w Warszawie .

Read More

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén