Kraje europejskie przyjmują największą liczbę turystów zagranicznych. W 1989 – 1997 roku liczba przyjazdów turystycznych w Europie wzrosła do 350 milionów, a wpływy z turystyki międzynarodowej wzrosła o 2 razy. Jednak udział Europy w światowej turystyce stopniowo spada. Badania narodowości turystów podróżujących po całym kontynencie pokazują, że 90% turystów europejskich to mieszkańcy samych krajów europejskich. Niemcy stanowią 19% ogólnej liczby podróżnych, Brytyjczycy  – 10%, Francuzi  – 7%, Duńczycy  – 6%.

Read More