Ameryka jest trzecim regionem po Europie i regionie Azji i Pacyfiku pod względem liczby turystów zagranicznych. To jest Ameryka Południowa, Środkowa i Północna, wyspy karaibskie. Połowa międzynarodowych przyjazdów w regionie jest w USA i Kanadzie, podczas gdy Europejczycy zajmują pierwsze miejsce – 15%.


USA i Kanada to ogromny krajowy rynek turystyczny i wysoko rozwinięta infrastruktura z rozbudowaną siecią hoteli i branży transportowej . Drugie miejsce zajmują wyspy karaibskie, które rocznie przyjmują 12 milionów turystów. W Ameryce Południowej przepływy turystyczne są stosunkowo słabe z powodu niestabilności politycznej i rozwoju gospodarczego. Główne rodzaje turystyki to plaża, sport, wycieczki, turystyka biznesowa.
Przychody z turystyki międzynarodowej osiągają 10-20% całkowitych dochodów z eksportu . Tak wysoki poziom jest konsekwencją konkurencyjności regionu i specjalizacji niektórych obszarów turystyki.