Defibrylatory w Pendolino

We wszystkich składach Express InterCity Premium (EIP) można znaleźć automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED). Zamontowanie tych urządzeń przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w pociągach PKP Intercity.

Urządzenia ratujące życie są umieszczone w specjalnie oznaczonych skrzynkach, w wagonie numer 2, w sąsiedztwie przedziałów dla opiekunów z dziećmi. W przypadkach konieczności użycia AED należy powiadomić drużynę konduktorską, która dysponuje kluczem do skrzynki z urządzeniem (pracownika obsługi pokładowej można przywołać, korzystając z przycisku dostępnego w każdym wagonie). Defibrylator jest prosty w obsłudze, wspiera i instruuje osobę udzielającą pomocy w czasie całej akcji ratowniczej.

Badania naukowe potwierdzają, że użycie AED w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia przyczynia się do zwiększenia wskaźnika przeżyć nawet do 75 procent. Mając na uwadze liczbę pasażerów, którzy korzystają z połączeń Pendolino, defibrylator jest bardzo dobrym rozwiązaniem w niesieniu pomocy na pokładzie w razie sytuacji zagrożenia życia. Pociągi PKP Intercity mogą zatem poszczycić się nie tylko rekordowymi czasami przejazdów, komfortem i fachową obsługą, lecz także bezpieczeństwem, które zapewniają między innymi przeszkolone drużyny konduktorskie. n