Kontakt

Wydawca „W Podróży”

KOW Sp. z o.o.
Ul. Szczęśliwicka 62
02-353 Warszawa

T: 22 749 11 90
F: 22 749 11 89
kow@kow.com.pl

NIP: 701-04-69-475
REGON: 360860175